Đề thi và đáp án môn Toán THPT quốc gia 2016 của bộ giáo dục và đạo tạo Đề thi có tất cả 10 câu, được sắp xếp theo thứ tự khó dần, mỗi câu 1 điểm. Theo nhận xét chung của các thí sinh thì đề thi năm nay không khó. Chính vì thế mặc dù thời