Toancap3.com chia sẻ tài liệu Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 của tác giả Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh. Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia. Trong tài liệu này gồm có: Tài liệu về tích phân Tài liệu về