60 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số có đáp án là các câu trong đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2017 và các đề thi thử.