Thẻ: trắc nghiệm tích phân

Các dạng toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân

Các dạng toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân gồm: tìm nguyên hàm và tích phân trực tiếp, tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước… Cụ thể chuyên đề toán trắc nghiệm nguyên hàm và tích phân gồm các dạng sau: Dạng 1: Tìm nguyên hàm và tích phân trực tiếp Dạng 2: