Trong số những câu trong các đề thi Toán trắc nghiệm thì có những câu là bài toán ứng dụng thực tế. Dưới đây là 28 câu như vậy. Câu 1: Trong nông nghiệp bèo hoa dâu được dùng làm phân bón, nó rất tốt cho cây trồng. Mới đây một nhóm các nhà khoa