11 chuyên đề ôn thi môn Toán THPT quốc gia 2018

Toán cấp 3 gửi tới các em học sinh lớp 12 bộ tài liệu gồm 11 chuyên đề ôn thi môn Toán để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT quốc gia năm 2018.

* Ghi chú: Các em click vào từng chuyên đề để đọc online.

11 chuyên đề ôn thi Toán THPT quốc gia gồm có:

1. Chuyên đề 1: Khảo sát và câu hỏi phụ hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Tính đơn điệu của hàm số

Cực trị của hàm số

Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Sự tương giao giữa đồ thị các hàm số

Biện luận số nghiệm của phương trình

Điểm thuộc đồ thị hàm số

2. Chuyên đề 2: Số phức

3. Chuyên đề 3: Tích phân

4. Chuyên đề 4: Lượng giác

5. Chuyên đề 5: Mũ và logarit

6. Chuyên đề 6: Đại số tổ hợp – Xác suất – Nhị thức Niuton

7. Chuyên đề 7: Phương pháp tọa độ trong không gian

8. Chuyên đề 8: Hình học không gian

9. Chuyên đề 9: Hình học phẳng OXY

10. Chuyên đề 10: Phương trình – Bất phương trình – Hệ phương trình

11. Chuyên đề 11: Bất đẳng thức