235 câu trắc nghiệm chuyên đề Số phức có đáp án và lời giải

235 câu trắc nghiệm chuyên đề Số phức với các dạng toán có đáp án và lời giải sẽ giúp cho các em học sinh có thêm tài liệu ôn thi THPT quốc gia.

Các dạng toán trong tài liệu:

  • Dạng 1. Số phức và các phép toán
  • Dạng 2. Phương trình trên tập số phức
  • Dạng 3. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước
  • Dạng 4. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
  • Dạng 5. Biểu diễn hình học của số phức
  • Dạng 6. Số phức và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

Đọc 235 câu trắc nghiệm chuyên đề Số phức có đáp án và lời giải: