300 câu trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 theo chủ đề có đáp án

Toancap3.com sưu tầm 300 câu trắc nghiệm đạo hàm lớp 11 theo chủ đề có đáp án. Giúp các em học sinh ôn luyện thi THPT quốc gia phần đạo hàm.

Chuyên đề đạo hàm gồm có:

  • Trắc nghiệm định nghĩa đạo hàm
  • Trắc nghiệm đạo hàm của hàm đa thức, hữu tỉ, căn thức
  • Trắc nghiệm đạo hàm của hàm số lượng giác
  • Trắc nghiệm đạo hàm cấp cao
  • Trắc nghiệm vi phân
  • Trắc nghiệm tiếp tuyến và ý nghĩa của đạo hàm

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án