69 bài toán ứng dụng Hình nón – trụ – cầu

Tiếp tục về các bài toán ứng dụng ở bài viết này Toán cấp 3 gửi tới các em 69 bài toán ứng dụng Hình nón – trụ – cầu dưới dạng trắc nghiệm.

Câu 1: Một xưởng sản xuất muốn tạo ra những chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh có dạng hình trụ, phần chứa cát là hai nửa hình cầu bằng nhau. Hình vẽ bên với các kích thước đã cho là bản thiết kế thiết diện qua trục của chiếc đồng hồ này (phần tô màu làm bằng thủy tinh). Khi đó, lượng thủy tinh làm chiếc đồng hồ cát gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau:

69 bài toán ứng dụng Hình nón - trụ - cầu-1

A. 711,6 cm3                        B. 1070,8 cm3                          C. 602,2 cm3                      D. 6021,3 cm3

Câu 2: Khi sản xuất vỏ lon sữa Ông Thọ hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt chỉ tiêu sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất, tức là nguyên liệu (sắt tây) được dùng là ít nhất. Hỏi khi đó tổng diện tích toàn phần của lon sữa là bao nhiêu, khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp là V cm3