Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Để các em học sinh có thể nắm vững về chuyên đề lượng giác, hôm nay các giáo viên giảng dạy môn Toán cấp 3 sẽ tiếp tục giới thiệu các phương trình lượng giác thường gặp, sử dụng trong nhiều các dạng đề thi, các dạng bài tập kiểm tra hết môn.

Ở số bài trước trong chương trình Toán lớp 11, giáo viên dạy môn Toán đã giới thiệu chi tiết các ví dụ cũng như bài tập vận dụng về phương trình lượng giác. Hôm nay, thầy giáo sẽ tiếp tục chia sẻ đến các em học sinh về các kiến thức cần nhớ và ví dụ minh họa về phương trình lượng giác  thường gặp trong chương trình Đại số.

Kiến thức cần nhớ về các phương trình lượng giác thường gặp

Ví dụ minh họa về các phương trình lượng giác thường gặp

Bài tập ôn luyện về các phương trình lượng giác thường gặp

Trên đây là toàn bộ những kiến thức cần nhớ và các ví dụ minh họa về phương trình lượng giác thường gặp. Trong số chuyên đề Lượng giác tiếp theo các giáo viên sẽ tiếp giúp các em học sinh tổng hợp lại kiến thức của chương 1 và đưa ra lời giải đáp, hướng dẫn giải để các em học sinh đối chiếu với bài làm của mình.

Nguồn: toancap3.com