Bài 5 (Chương 2): Phép chiếu song song, Hình biểu diễn của một hình không gian

Phép chiếu song song, Hình biểu diễn của một hình không gian là một dạng toán thường gặp trong các dạng đề thi. Vì thế các em học sinh cần nắm chắc kiến thức và vận dụng bài tập hiệu quả để lấy trọn điểm 10 trong chương trình Toán lớp 11 này.

Bài 5 (Chương 2): Phép chiếu song song, Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài 5 (Chương 2): Phép chiếu song song, Hình biểu diễn của một hình không gian

Phép chiếu song song, Hình biểu diễn của một hình không gian cũng đang nằm trong các dạng đề thi mà nhiều các giáo viên giảng dạy toán lớp 11 đưa ra các điểm lưu ý với các em học sinh. Vì thế để nắm chắc dạng toán học này các em cần tổng hợp lại kiến thức cần nhớ, theo dõi kỹ các ví dụ minh họa và vận dụng thật tốt, đối chiếu lời giải với các bài tập sau đây:

 

Nguồn: toancap3.com