Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Trong phần này Toán cấp 3 sẽ giới thiệu sơ bộ và giải các bài tập cơ bản trong Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau, trong đó các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng.

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Nguồn: toancap3.com