Bài 8: Phép Đồng Dạng

Trong phần này Toán cấp 3 sẽ giới thiệu sơ bộ và giải các bài tập cơ bản trong phép chiếu song song, trong đó các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng.

Bài 8: Phép Đồng Dạng

Bài 8: Phép Đồng Dạng

Bài 8: Phép Đồng Dạng

 

Các bài tập được bố trí sát với bài học trên lớp, thế nên khi cần các bạn có thể tự đọc, tự học dựa trên những gợi ý hay lời giải chi tiết mà hiểu được một phần kiến thức và cách áp dụng. Những bài tập đầu tiên dù không khó nhưng nó cũng làm các bạn tốn thời gian công sức nếu các bạn chưa quen áp dụng hàng loạt những công thức hay cách diễn giải mới. Như vậy những gợi ý và lời giải chi tiết ở phía dưới sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề này.

Nguồn: toancap3.com