Bài giảng hướng dẫn giải bất phương trình chứa căn thức chi tiết

Trong các đề thi tuyển sinh môn Toán vào các trường đại học và cao đẳng qua các năm thường thấy xuất hiện dạng bài bất phương trình. Vì vậy hôm nay Toán cấp 3 sẽ giới thiệu với bạn đọc Bài giảng hướng dẫn giải bất phương trình chứa căn thức chi tiết.

Các dạng bất phương trình chứa 1 căn bậc hai, bất phương trình chứa 2 căn bậc hai, bất phương trình chứa 2 căn có bậc khác nhau và dạng bất phương trình chứa nhiều căn đều được gọi là chung là bất phương trình chứa căn thức.

Bài giảng về phương pháp giải bất phương trình chứa căn thức sau đây bám sát với đề thi. Do đó Toán cấp 3 sẽ lấy ví dụ là bài tập trong các đề thi tuyển sinh vào đại học những năm trước đây, với mỗi ví dụ sẽ có nhận xét và đánh giá về hướng giải rồi giải bài tập để các em biết được cách thức giải.