Bảng tóm tắt công thức mũ và logarit đầy đủ, chi tiết

Công thức mũ và logarit đầy đủ chi tiết giúp học sinh khối 12 dễ dàng thuộc và ứng dụng giải các bài tập liên quan.

Sự tương quan giữa mũ và logarit được trình bày trong bảng công thức mũ và logarit dưới đây. Các công thức đi kèm với điều kiện xác định. Nội dung của bảng này gồm có:

  • Các công thức logarit cơ bản
  • Công thức logarit với cơ số e
  • Công thức đổi cơ số logarit
  • Công thức logarit nepe
  • Công thức tính logarit của 1 tích
  • Công thức tính logarit của 1 thương
  • Công thức logarit với số mũ α

Bảng tóm tắt công thức mũ và logarit đầy đủ, chi tiết

Bảng tóm tắt công thức mũ và logarit đầy đủ, chi tiết-1

Tags:,