Các bài tập trắc nghiệm hình không gian

Cuốn Các bài tập trắc nghiệm hình không gian được một thầy giáo dạy Toán chia sẻ cho học sinh khối 12 nguồn bài tập luyện thi phần hình học không gian.

Cuốn sách gồm 5 phần:

– Phần 1: Các bài toán về thể tích khối chóp.
– Phần 2: Các bài toán về thể tích khối lăng trụ
– Phần 3: Các bài toán về khoảng cách
– Phần 4: Các bài toán khác
– Phần 5: Các bài toán tổng hợp

Các em đọc Sách bài tập trắc nghiệm hình học không gian với đáp án ở cuối sách.