Các dạng toán về góc giữa hai mặt phẳng

Các dạng toán về góc giữa hai mặt phẳng chúng ta thường gặp hai dạng cơ bản: tính góc giữa hai mặt phẳng, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc

Ở bài trước “Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc” chúng ta đã đề cập tới khái niệm góc giữa hai mặt phẳng. Và ở bài giảng này sẽ đề cập tới dạng toán xác định góc giữa hai mặt phẳng. Có 2 dạng toán thường gặp nhất đó là:

Dạng toán 1 : Tính góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)

– Bước 1: Xác định đường thẳng a vuông góc với (P) và đường thẳng b vuông góc với (Q)

– Bước 2: Góc giữa (P) và (Q) là góc giữa a và b

Xem thêm: Cách xác định góc giữa hai đường thẳng

Các dạng toán về góc giữa hai mặt phẳng

Dạng toán 2 : Chứng minh 2 mp (P) và mp (Q) vuông góc

– Bước 1: Xác định đường thẳng a nằm trong (P)

– Bước 2: Chứng minh a vuông góc với (Q)

– Bước 3: Suy ra (P) vuông góc với (Q)