Cách tính đạo hàm của hàm số logarit

Ở bài trước là cách tìm đạo hàm của hàm số lượng giác còn ở bài này Toancap3.com sẽ trình bày cách tính đạo hàm của hàm số logarit.

Chúng ta đã được học các công thức logarit ở chuyên mục Mũ – Logarit . Trong bảng đạo hàm mà chúng tôi giới thiệu với các em ở các bài viết trước đã có đầy đủ bao gồm cả công thức tính đạo hàm của hàm số logarit. Tuy nhiên có thể các em chưa hiểu rõ cách vận dụng.

Cách tính đạo hàm của hàm số logarit-4

Nhiều em đã gửi cho Toancap3.com câu hỏi về cách tính đạo hàm của hàm số logarit vì vậy hôm nay Toán cấp 3 sẽ đã viết bài viết này để giải đáp câu hỏi của các em.

Công thức tính đạo hàm của hàm số logarit

Cách tính đạo hàm của hàm số logarit

Đó chỉ là các công thức tính đạo hàm của hàm logarit, để làm được bài tập dạng này các em cần phải biết cách vận dụng. Cách tốt nhất để làm bài tập dạng này là thực hành, các em theo dõi các ví dụ dưới đây sau đó bắt chước cách làm.

Cách tính đạo hàm của hàm số logarit-1Cách tính đạo hàm của hàm số logarit-2

Với hướng dẫn trên các em làm tiếp các bài tập dưới đây:

Cách tính đạo hàm của hàm số logarit-2