Cẩm nang luyện thi THPT quốc gia 2017 môn Toán

Cẩm nang luyện thi THPT quốc gia 2017 môn Toán là cuốn sách hay của tác giả Hứa Lâm Phong với nội dung 2 phần Giải tích và Hình học.

Nội dung cuốn sách được chia như sau:

Phần Giải tích:

+ Chuyên đề 1. Khảo sát hàm số
+ Chuyên đề 2. Lũy thừa – Mũ – Logarit
+ Chuyên đề 3. Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng
+ Chuyên đề 4. Số phức

Phần Hình học:

+ Chuyên đề 5. Khối đa diện
+ Chuyên đề 6. Khối tròn xoay
+ Chuyên đề 7. Hình học Oxyz

Xem hoặc Download sách tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueVm9Gb2VmWTZFYk0/view