Chương 2: TỔ HỢP – XÁC SUẤT, Bài 1:  Quy tắc đếm

Hôm nay giáo viên giảng dạy môn Toán cấp 3 sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em học sinh một chương mới về phần tổ hợp và xác suất. Bài đầu tiên được học sẽ là bài Quy tắc đếm.

Chào các bạn ! Trong bài này Toán cấp 3 sẽ đi tìm hiểu về Tổ hợp, xác suất. Các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Các bài tập được bố trí sát với bài học trên lớp, Toán cấp 3 đã đưa ra các lời giải chi tiết thế nên khi cần các bạn có thể tự đọc, tự học dựa trên những gợi ý hay lời giải chi tiết mà hiểu được một phần kiến thức và cách áp dụng. Với những bài tập đầu tiên này dù không khó nhưng nó cũng làm các bạn tốn thời gian công sức nếu các bạn chưa quen áp dụng hàng loạt những công thức hay cách diễn giải mới. Toán cấp 3 hi vọng những gợi ý và lời giải chi tiết ở phía dưới sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn của mình. Hãy làm cho đến khi quen thuộc những bài này, sau đó có thể thử sức với những bài phức tạp hơn. Mở phần phía dưới là toàn bộ nội dung mà các bạn cần nắm được trong bài: “ MỞ ĐẦU VỀ QUY TẮC ĐẾM “

Kiến thức cần nhớ về Quy tắc đếm

Ví dụ minh họa về Quy tắc đếm

Bài tập minh họa về Quy tắc đếm

Trên đây là toàn bộ kiến thức cần nhớ, ví dụ minh họa và các bài tập vận dụng về quy tắc đếm, các em học sinh có thể gặp ở hầu hết các dạng đề thi, bài tập trên lớp. Ở số bài tiếp theo các giáo viên sẽ tiếp tục giới thiệu về bài hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp. Các em học sinh có thể quan tâm và tiếp tục theo dõi.

Nguồn: toancap3.com