Chương 3: Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân, Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Tiếp tục phần Đại số của Toán lớp 11, hôm nay các Giáo viên sẽ giới thiệu đến các em học sinh một chương học mới về: Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân. Bài đầu tiên chúng ta đi nghiên cứu về Phương pháp quy nạp toán học.

Trong chương trình Toán lớp 11, phần Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân là một chương Toán quan trọng sử dụng trong rất nhiều các dạng đề thi. Vì thế các em học sinh cần lưu ý và nắm thật chắc chương toán này.

Kiến thức cần nhớ về Phương pháp quy nạp toán học

Ví dụ minh họa về Phương pháp quy nạp toán học

Bài tập về Phương pháp quy nạp toán học

Nguồn: toancap3.com