Chương I- Véc tơ – Bài 5: Ôn tập chương I

Trong các bài trước Toán cấp 3  đã giới thiệu sơ bộ và giải các bài tập cơ bản trong chương I. Trong bài này chúng ta sẽ đi ôn tập chương I. Trong đó các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Để ôn tập tốt chúng ta nên bám theo cấu trúc sau:

  • Định nghĩa về Véc tơ
  • Khái niệm về phương, chiều và hướng của véc tơ
  • Thế nào là hai véc tơ bằng nhau, hai véc tơ đối nhau, hai véc tơ cùng phương, cùng hướng, khác hướng
  • Cách xác định véc tơ tổng, véc tơ hiệu của hai véc tơ
  • Qui tắc trung điểm, Qui tắc hình bình hành
  • Tích vô hướng của hai véc tơ
  • Hệ trục tọa độ, tọa độ của một véc tơ trên trục
  • Tọa độ trung điểm, trọng tâm tam giác
  • Công thức tính khoảng cách

 Chúc các bạn học tốt !

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur