Chuyên đề: Các phép biến đổi đồ thị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

Chào các em học sinh, biến đổi đồ thị là một trong những bài toán hết sức thông dụng trong các kỳ thi ĐH trước đây và THPT Quốc Gia bây giờ. Chính vì lẽ đó toán cấp 3 mong muốn cung cấp cho các em các dạng toán thông dụng với lời giải chi tiết để các em tham khảo. Sau khi học xong phần này các em có thể trả lời được các câu hỏi như:

  • Biến đổi đồ thị hàm chứa giá trị tuyệt đối cơ bản
  • Biến đổi đồ thị của các hàm chính tắc lớp 12 như: hàm đa thức bậc ba, hàm bậc bốn, hàm hữu tỉ bậc nhất/ bậc nhất, hàm bậc hai trên bậc nhất
  • Biến đổi đồ thị của các hàm số chẵn, hàm số lẻ

Chúc các em học tốt !