Chuyên đề mũ và logarit: hàm số, phương trình, bất phương trình logarit

Tài liệu tổng hợp chuyên đề lũy thừa, logarit, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit, phương trình, bất phương trình mũ, logarit.

Ngoài ra có thêm phần bài tập tính toán lãi suất ngân hàng, bài toán tối ưu và 10 đề gồm 600 câu bài tập.

Mời các em xem dưới đây: