Có 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa công bố phương án tổ chức dự kiến của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19.

PTT Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về phương án tổ chức thi THPT Quốc Gia

Theo thông tin Toán cấp 3 cập nhật được: Sau cuộc họp của Bộ GD&ĐT với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào ngày 21/04 để phù hợp với điều kiện ứng phó dịch Covid-19. Ngày 22/04 Bộ GD&ĐT đã có thông tin rõ hơn về phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng như các nội dung liên quan đến phương án này.

Có 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi THPT Quốc Gia vẫn được tổ chức nhưng muộn hơn mọi năm với dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 08/08/2020. Mục đích chính của kỳ thi là lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường. Do đó, kỳ thi này không còn 2 mục đích như mọi năm nên chỉ gọi là “Kỳ thi tốt nghiệp THPT” thay vì gọi là “Kỳ thi THPT Quốc Gia” như trước. Các trường Đại học – Cao đẳng cũng có thể sử dụng kết quả của kỳ thi này vào trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ bao gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ), 2 bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (gồm tổ hợp của 3 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (đối với thí sinh THPT gồm tổ hợp của 3 môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; đối với thí sinh GDTX gồm tổ hợp của 2 môn: Lịch sử, Địa lý).

Như vậy, thí sinh THPT phải thi 3 bài thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội; Còn đối với thí sinh GDTX phải thi 2 bài thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

Năm 2020 sẽ có 3 bài thi bắt buộc, 1 bài thi tự chọn và đề thi sẽ dễ hơn so với các năm trước

Đề thi dễ hơn và giảm độ phân hóa

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi tốt nghiệp dùng chung cho tất cả các thí sinh giáo dục THPT và GDTX cùng một thời điểm trong cả nước để đảm bảo tính khách quan, công bằng và mặt bằng chung trong đánh giá, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đối với môn thi trắc nghiệm, mỗi thí sinh trong mỗi phòng thi sẽ có một mã đề thi riêng.

Nội dung đề thi sẽ dễ hơn, có độ phân hóa cũng sẽ giảm đi nhiều so với các năm trước, nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, đặc biệt là chương trình lớp 12; phù hợp với nội dung tinh giản để phù hợp với mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT và điều kiện dạy học do ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ông Nguyễn Hữu Độ cho biết về việc tổ chức kỳ thi năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức như thế nào?

Theo giảng viên Trường Trung học phổ thông Sài Gòn được biết: Về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc Gia, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ông Nguyễn Hữu Độ cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ GD-ĐT chỉ đạo, do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là UBND tỉnh) chủ trì tổ chức, chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi tại địa phương mình, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Các tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả thí sinh và sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu của kỳ thi như: In sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Mỗi Hội đồng thi có các Điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh và có sự đổi chéo giáo viên coi thi giữa các trường với nhau, bảo đảm giáo viên không coi thi học sinh của trường mình.

Như vậy, tóm lại kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ do các địa phương chủ trì. Để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc thì công tác thanh tra, giám sát sẽ được tăng cường, nhất là các khâu in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi, công tác coi thi và chấm thi, để hướng tới kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan.

Nguồn: toancap3.com tổng hợp