Đột phá bằng Casio fx570vn Plus môn Toán – Thái Duy Thuận

Đột phá bằng Casio fx570vn Plus môn Toán là tài liệu giúp học sinh giải nhanh và chính xác các bài toán trắc nghiệm dành cho học sinh ôn thi THPT quốc gia.

Tác giả: Thái Duy Thuận

Theo phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thì môn Toán sẽ được thi dưới hình thức trắc nghiệm. Hình thức thi này đòi hỏi học sinh tìm ra đáp án bài toán một cách nhanh nhất trên cơ sở nắm chắc kiến thức và biết cách vận dụng một cách linh hoạt.

Cuốn sách “Đột phá bằng Casiofx570VN Plus môn Toán” được xây dựng nhằm giúp học sinh ôn tậpTHPT Quốc gia có thể vận dụng linh hoạt máy tính bỏ túi vào việc giải quyết các bài toán trong đề thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Toán. Các hướng dẫn bấm máy trong sách này đều được thực hiện trên máy Casiotx 570VN Plus.

*NỘI DUNG CUỐN SÁCH GỒM CÓ:

Phần 1: Lý thuyết và ví dụ minh họa

Chuyên để 1: Hàm số

Chuyên đề 2: Hàm số mũ – Logarit

Chuyên đế 3: Nguyên hàm – Tích phân

Chuyên dể 4: Số phức

Chuyên đề 5: Hình giải tích trong không gian

Phần 2: Bài tập áp dụng

Đọc sách Đột phá bằng Casio fx570vn Plus môn Toán – Thái Duy Thuận: