Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 11

Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 11 là cuốn sách tuyển chọn các đề thi chính thức và các đề thi đề nghị của các trường tham gia 19 kì thi Olympic.

Kì thi Olympic 30 tháng 4 do Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra được 19 kì (1995-2013). Kì thi đã nhận được sự tin cậy và hợp tác của các trường THPT chuyên ở các tỉnh phía Nam cũng như các trường THPT của tp. HCM.

Đọc sách Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 11:

 
[collapse]