Giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos bằng máy tính cầm tay

Các em hoàn toàn có thể dùng máy tính cầm tay để giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos sau khi đọc xong bài viết này.

Bài viết đưa ra các bước, thao tác bấm máy để hỗ trợ cho việc giải một phương trình lượng giác bậc nhất đối với sin và cosin.

Về phương pháp giải bằng máy tính bỏ túi, các em xem ví dụ sau đây rồi thực hành với các ví dụ khác.

Ví dụ: Giải phương trình sau:

Giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos bằng máy tính cầm tay-1

Hướng dẫn giải bằng máy tính:

Giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos bằng máy tính cầm tay-2

Giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos bằng máy tính cầm tay-3

Giải phương trình bậc nhất đối với sin và cos bằng máy tính cầm tay-4