Giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp

18 ví dụ về sử dụng kỹ năng nhân liên hợp để giải phương trình vô tỷ của thầy giáo Nguyễn Văn Cường sẽ giúp các em học sinh hiểu thêm về cách giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp.

Lời giải chi tiết, rõ ràng và sau mỗi bài là nhận xét vô cùng quý báu đối với dạng bài tập phương trình chứa căn thức. Qua đó giúp các em nắm vững được kiến thức đối với dạng bài tập này, không còn sợ mỗi khi giải bài tập nữa.

Giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp-5Giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp-2Giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp-3Giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp-4