Chuyên mục: Chưa được phân loại

Chuyên đề căn bậc hai ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề căn bậc hai ôn thi vào lớp 10

Tóm tắt Lý thuyết Căn bậc hai Định nghĩa: Căn bậc hai số học của a là số dương x sao cho x2 = a. Ta viết: \(\displaystyle x=\sqrt{a}\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x\ge 0\\x_{{}}^{2}=a\end{array} \right.\) Hằng đẳng thức: \(\displaystyle \sqrt{A_{{}}^{2}}=\left| A \right|\) Phép toán: A ≥ 0; B ≥ 0 \(\displaystyle \sqrt{A.B}=\sqrt{A}.\sqrt{B}\) (A ≥ 0; B ≥ 0) […]

Toán cấp 2 © 2012 Frontier Theme