Kiến thức cần nhớ và bài tập vận dụng về Hàm số lượng giác

Nắm được những kiến thức cần nhớ và các bài tập vận dụng về chuyên đề Hàm số lượng giác trong chương trình Toán Đại số và Giải tích lớp 11 sẽ giúp các em học sinh có thể làm tốt các dạng đề thi và hoàn thành tốt chương trình ôn thi THPT Quốc gia năm 2019 sắp đến.

Nhận thấy trong chương trình Toán lớp 11, phần Hàm số lượng giác rất quan trọng nên các giáo viên giảng dạy đã tổng hợp các công thức cần nhớ, đan xen lồng ghép các ví dụ và bài tập minh họa để các em học sinh hiểu rõ và có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Kiến thức cần nhớ về Hàm số lượng giác Toán lớp 11

Ví dụ minh họa về Hàm số lượng giác

Bài tập về Hàm số lượng Giác

Trên đây là toàn bộ những kiến thức cần nhớ và các ví dụ minh họa về phương trình lượng giác. Trong số chuyên đề Lượng giác tiếp theo các giáo viên sẽ tiếp tục giới thiệu về phương trình lượng giác cơ bản chi tiết. Các em học sinh có thể theo dõi và tiếp tục vận dụng để làm tốt các bài thi sắp tới.

Nguồn: toancap3.com