Kiến thức toán 9 trọng tâm có trong đề thi vào lớp 10 thí sinh cần nhớ

Việc nắm được kiến thức trong tâm của môn toán lớp 9 là điều vô cùng quan trọng giúp các em tránh học tràn lan mà không hiệu quả.

Những phần kiến thức toán trọng tâm lớp 9 trong đề thi lớp 10

Kiến thức trọng tâm gồm những phần gì?

Đối với Toán lớp 9 về phần Đại số,3 chủ đề mang kiến thức trọng tâm trong đề thi vào 10 mà học sinh bắt buộc phải nắm chắc gồm:

  • Căn bậc hai, căn bậc ba; Hàm số Bậc nhất; Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và Hàm số bậc II y=ax2 (a khác 0), phương trình bậc hai một ẩn.
  • Căn bậc hai, căn bậc ba: sau khi học các em sẽ phải làm thành thạo các dạng toán Rút gọn biểu thức chứa căn và các dạng toán phụ. Thông thường phần này chiếm từ 1,5 đến 2 điểm trong đề thi vào 10.
  • Hàm số Bậc nhất: đây là phần học nâng cao thêm của chương trình toán lớp 8, các em được học thêm về đồ thị hàm số, tính chất của hàm số, mỗi quan hệ giữa các đường thẳng. nhận dạng và các phương pháp giải cơ bản.

Trong Đại số Học Kỳ II thì 2 chủ đề rất quan trọng là Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn – nhận dạng và các phương pháp giải cơ bản chiếm 0,5 – 1 điểm tron đề thi vào 10.

Và Hàm số bậc II y=ax2 (a khác 0), phương trình bậc hai một ẩn cũng chiếm số điểm tương tự.

Cũng giống như đại số phần Hình học, cũng có 3 chủ đề trọng tâm của hai học kỳ cần nắm vững:

  • Các hệ thức lượng trong tam giác vuông
  • Đường tròn
  • Góc với đường tròn và một phần kiến thức hình học không gian về khối tròn xoay là hình nón, hình trụ, hình cầu.

Đặc biệt lưu ý với các em trong phần hình học của Toán lớp 9 chiếm từ 3-3,5 điểm trong đề thi vào 10 thì khối lượng kiến thức thi tập trung chủ yếu trong phần Đường tròn và Góc với đường tròn. Do đó, các em học sinh cần lưu ý và nắm chắc hai phần học này để cố gắng đạt được số điểm tuyệt đối.

Phần đại số và hình học cần chú ý vào 3 chủ đề mang kiến thức trọng tâm

Tài liệu tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ các kiến thức toán lớp 9 gồm cả đại và hình
Phương trình ax2+bx+c(a≠0)ax2+bx+c(a≠0) (1)

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔Δ>0⇔Δ>0

Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dấu

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dương

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng âm

Phương trình (1) có hai nghiệm đối nhau

Nguồn: toancap3.com