Lời giải, hướng dẫn và đáp số bài tập Chương 1

Để giúp các em học sinh có thể so sánh và đối chiếu kết quả bài làm, hôm nay các giáo viên dạy Toán cấp 3 sẽ hướng dẫn giải chi tiết các bài tập Toán lớp 11, chương trình Đại số.

Ở các số bài trước trong chương trình Toán lớp 11, giáo viên dạy môn Toán đã giới thiệu chi tiết về các phương trình Lượng giác. Hôm nay, để giúp các em học sinh có thể so sánh và đối chiếu kết quả bài làm, hôm nay các giáo viên dạy Toán cấp 3 sẽ hướng dẫn giải chi tiết các bài tập Toán lớp 11, chương trình Đại số.

Đáp án và lời giải bài tập Bài 1

Đáp án và lời giải bài tập Bài 2

Đáp án và lời giải bài tập Bài 3

Vậy là các thầy cô đã giới thiệu đầy đủ chuyên đề Lượng giác và có lời giải hướng dẫn chi tiết. Các em học sinh có thể đối chiếu và so sánh với kết quả của mình.

Nguồn: toancap3.com