Một số kĩ năng giải toán tích phân

Nắm được các kĩ năng giải toán tích phân thì các em học sinh sẽ không còn gặp những trở ngại và hình thành được thói quen trong khi giải dạng toán này.

Trước tiên học sinh phải nắm thật kĩ nhóm công thức cơ bản sau:
I. Học sinh cần nắm vững các công thức tính nguyên hàm sau:

Một số kĩ năng giải toán tích phân

Các công thức: 1-2-3-4 thuộc nhóm hàm số lũy thừa; 5-6 thuộc nhóm hàm số mũ; 7-8-9-10 thuộc nhóm hàm số lượng giác.

Chú ý:
+ Công thức nguyên hàm không có mhóm hàm số logarit như trong công thức đạo hàm.
+ Trong các công thức nguyên hàm không mở rộng từ x sang hàm số u(x) như trong
công thức đạo hàm.
+ Trong các công thức nguyên hàm chỉ được mở rông từ x sang ax + b như sau:

Các em vui lòng xem tiếp tại đây.