Phương pháp nhóm Abel trong chứng minh bất đẳng thức

Phương pháp nhóm Abel trong chứng minh bất đẳng thức

Trong bất đẳng thức nhiều khi ta gặp những bài toán với giả hết sức “khó chịu”.Ta dường như gặp phải bế tắc khi không có hướng giải.Chẳng hạn như bài T6/374.Đó là một bài điển hình cho phương pháp nhóm Abel để chứng minh bất đẳng thức. Ta đi vào nội dung phương pháp:

Các bạn xem tải tài liệu về đọc tiếp ở đây:
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B7uAMT9Yh6ueVDFBZmdYU2pxLVE&export=download