Phương trình mặt cầu và ứng dụng

Trong bài viết Phương trình mặt cầu và ứng dụng này các em sẽ được học các dạng toán liên quan tới mặt cầu. Và ứng dụng của mặt cầu trong giải toán.

Điều đầu tiên là tổng hợp kiến thức cơ bản với phương trình mặt cầu, vị trí tương đối của mặt cầu với đường thẳng, mặt phẳng.Và tiếp theo là các bài toán liên quan tới mặt cầu, cuối cùng là ứng dụng của mặt cầu để giải toán.

 

Sau khi đọc xong các dạng toán về mặt cầu, các em cần làm các bài tập cho bên dưới. Sau đó kiểm tra đáp án xem đúng sai như nào để rút kinh nghiệm. Chúc các em học tốt.