Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế

Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế là cuốn sách bám sát nội dung chương trình giáo khoa Toán 12 hiện hành.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

+ Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm
+ Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ – hàm số logarit
+ Chương 3: Những ứng dụng của các khối hình trong không gian
+ Chương 4: Những ứng dụng của nguyên hàm – tích phân

Về cấu trúc của từng chương, được trình bày khoa học gồm các phần:

A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ
B. Một số bài toán thực tế tiêu biểu
C. Bài tập trắc nghiệm khách quan
D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm

Đọc sách Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế: