Sách bài tập trắc nghiệm Toán 10 – Trần Đức Huyên

Thầy giáo Trần Đức Huyên đã soạn ra cuốn sách Bài tập trắc nghiệm Toán 10 làm tài liệu bổ trợ dành cho giáo viên và học sinh ban khoa học tự nhiên.

Kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm là một phương pháp kiểm tra tích cực và khách quan. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và đào tạo thì Việt Nam có khả năng sẽ tổ chức thi thí điểm theo phương pháp trắc nghiệm từ bậc trung học phổ thông, sau đó mới thực hiện ở bậc đại học. Sách giáo khoa đổi mới giáo dục theo hướng chuyên ban mới của Bộ Giáo dục và đào tạo đã có phần câu hỏi trắc nghiệm sau mỗi chương.

Để giúp các em học sinh làm quen với dạng câu hỏi trắc nghiệm của các phần môn Toán học theo các khối lớp, chúng tôi biên soạn tập tài liệu: Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 (ban A)

Sách bài tập trắc nghiệm Toán 10 - Trần Đức Huyên

Sách gồm nhiều chủ đề cơ bản trong chương trình toán lớp 10, mỗi chủ đề gồm 1 phần:

  • Tóm tắt lý thuyết
  • Đề Toán có giải
  • Đề Toán trắc nghiệm
  • Đáp án trắc nghiệm

Các em học sinh nên đọc và làm kĩ lưỡng phần lý thuyết về đề Toán có giải trước khi đi vào làm phần đề Toán trắc nghiệm và sau đó kiểm tra kết quả ở phần đáp án. Chúc các bạn thành công

Trần Đức Huyên 

Nội dung cuốn sách Bài tập trắc nghiệm Toán 10 – Trần Đức Huyên các bạn download dưới đây:

https://docs.google.com/uc?id=0B7uAMT9Yh6ued2hjVHRZbC14VEk&export=download