Sách Học và ôn tập Toán – Đại số và Giải tích 11

Cuốn sách Học và ôn tập Toán – Đại số và Giải tích 11 là cuốn thứ 5 trong bộ tài liệu gồm 8 cuốn của nhóm Cự Môn biên soạn dành cho các em học sinh lớp 11.

Cuốn sách được chia làm 4 chương:

Chương I: Tổ hợp và xác suất

Chương II: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương III: Giới hạn

Chương IV: Đạo hàm

Bao gồm 16 chủ đề, miêu tả chi tiết phương pháp giải chô 93 dạng toán cơ bản và nâng cao của Đại số và Giải tích 11.

Đọc sách Học và ôn tập Toán – Đại số và Giải tích 11 online: