Sai lầm thường gặp khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n

Nhiều em học sinh thường hay mắc phải sai lầm khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n. Dưới đây Toán cấp 3 chỉ ra cho các em thấy và cách khắc phục lỗi ngay sau đó.

Với điều kiện là n ∈ N , n ≥ 1 ta xét ví dụ sau đây:

Sai lầm thường gặp khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc nSai lầm thường gặp khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n-1

Khắc phục sai lầm khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n như nào?

Sai lầm thường gặp khi tính đạo hàm của hàm số căn bậc n-2

Trên đây là những sai lầm thường gặp khi tính toán đạo hàm của hàm căn thức bậc n, hi vọng sẽ giúp các em nắm được cách thức tính. Hẹn các em ở bài tiếp theo.