Tập thể lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Quảng Bình trình bày một số vấn đề về bất đẳng thức và phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Nội dung của đề tài nghiên cứu bất đẳng thức bao gồm: 1. Bất đẳng thức AM-GM và ứng dụng 2. Bất đẳng thức Minkowski và ứng dụng