Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay (mở rộng, nâng cao)

Tập thể lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Quảng Bình trình bày một số vấn đề về bất đẳng thức và phương pháp chứng minh bất đẳng thức.

Nội dung của đề tài nghiên cứu bất đẳng thức bao gồm:

1. Bất đẳng thức AM-GM và ứng dụng

2. Bất đẳng thức Minkowski và ứng dụng

3. Bất đẳng thức Holder và ứng dụng

4. Bất đẳng thức Cauchy-Schawarz và ứng dụng

5. Bất đẳng thức Chebyshev

6. Bất đẳng thức Muirhead và ứng dụng

7. Bất đằng thức Schur và phương pháp đổi biến P,Q,R

8. Phương pháp phân tích tổng bình phương S.O.S và sử dụng phương pháp S.O.S trong chứng minh bất đẳng thức

9. Phương pháp dồn biến để chứng minh bất đẳng thức

10. Sử dụng tiếp tuyến trong việc chứng minh bất đẳng thức

11. Phương pháp nhân tử Lagrange

Tất cả các phương pháp chứng minh bất đẳng thức nâng cao trên đều được trình bày chi tiết bao gồm: Định lý, cách chứng minh và các dạng thường gặp cùng ví dụ giải rõ ràng, bài tập bất đẳng thức tự giải.

Đề tài nghiên cứu bất đẳng thức của các thầy cô biên soạn thực sự là kiến thức vô cùng quý giá giúp các em học sinh nắm vững các cách giải bài tập bất đẳng thức.

Dưới đây là nội dung cuốn sách: