Ứng dụng của bất đẳng thức Holder và Minkowski trong toán phổ thông Việc nghiên cứu bất đẳng thức Holder và Minkowski có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó không những có ý nghĩa lớn trong việc khảo cứu các bất đẳng thức cơ bản mà còn có tác dụng lớn trong việc giảng dạy