Đề khảo sát kiến thức Toán 12 THPT Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm 50 câu theo hình thức thi trắc nghiệm.