Đề khảo sát kiến thức Toán 12 THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017-2018

Đề khảo sát kiến thức Toán 12 THPT Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017-2018. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi gồm 50 câu theo hình thức thi trắc nghiệm.