Bài viết giới thiệu về Bất đẳng thức Garfunkel và một số mở rộng của bất đẳng thức này mà tác giả Lê Hữu Điền sưu tầm được. Bất đẳng thức Garfunkel là một trong các bất đẳng thức đại số thu hút được nhiều sự quan tâm trong giới bất đẳng thức, do đó