Thẻ: giá trị lớn nhất

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số là tài liệu được thầy giáo Trần Văn Tỏ – trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên biên soạn. Bài toán tìm giá trị max, min của hàm số, của biểu thức là một trong những nội dung quan trọng trong