Kĩ thuật giảm biến trong bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Để làm giảm độ phức tạp của các bài toán có nhiều biến thì chúng ta nên dùng kĩ thuật giảm biến. Và trong bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thì nó rất có tác dụng.