Thẻ: hàm số bậc nhất

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số bậc nhất, bậc hai để chứng minh một bất đẳng thức

Có thể sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào chứng minh bất đẳng thức. Ở bài viết này áp dụng tính đơn điệu của hàm số bậc nhất, bậc hai. Tác giả Trần Mạnh Hoàng: “Trong khuôn khổ đang học chương trình lớp 10 toán chuyên. Với sự động viên của thầy đang