Sử dụng tính đơn điệu của hàm số bậc nhất, bậc hai để chứng minh một bất đẳng thức

Có thể sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào chứng minh bất đẳng thức. Ở bài viết này áp dụng tính đơn điệu của hàm số bậc nhất, bậc hai.

Tác giả Trần Mạnh Hoàng: “Trong khuôn khổ đang học chương trình lớp 10 toán chuyên. Với sự động viên của thầy đang trực tiếp dạy toán trên lớp, tôi mạnh dạn viết chuyên đề này. Vì trình độ bắt đầu tập tễnh nghiên cứu nên chắc chắn có nhiều sự thiếu sót , sơ xuất xin các bạn đọc thông cảm.”

Bài viết nêu ra hai phương pháp chính đó là: Phương pháp hàm số bậc nhất và phương pháp hàm số bậc hai.